Regulamin

Strona zawiera informacje o postanowieniach dotyczących zasad korzystania z serwisu przez Użytkowników oraz informacje o przeznaczeniu i funkcjonowaniu serwisu NoclegiLubuskie.pl.

Serwis - strona z ogłoszeniami www.noclegilubuskie.pl.
Właściciel - osoba, która administruje serwisem.
Użytkownik - osoba bądź firma, która korzysta z serwisu.

I Postanowienia ogólne

 1. Serwis NoclegiLubuskie.pl przeznaczony jest do zamieszczania przez Użytkowników ogłoszeń.
 2. Użytkownikiem serwisu może być osoba prywatna bądź firma.
 3. Ogłoszenia zamieszczane w serwisie dotyczą województwa lubuskiego.
 4. Publikacja ogłoszeń standardowych w serwisie na okres 14, 31, 180 dni jest bezpłatna.
 5. Publikacja ogłoszenia w serwisie na okres 365 dni jest płatna, koszt publikacji wynosi 15 zł (PayPal)
 6. Publikacja ogłoszenia promowanego w serwisie jest płatna, koszt promowania wynosi 15 zł (PayPal).II Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników

 1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu i postanowień Polityki Prywatności serwisu.
 2. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło jakie otrzymał do edycji lub usunięcia ogłoszenia.III Publikacja ogłoszeń przez Użytkowników

 1. Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczania prawdziwych informacji w treści ogłoszenia.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do tego, że posiada prawa autorskie do publikowanych materiałów i zdjęć na stronie.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika naruszenia praw autorskich prosimy o kontakt z administracją serwisu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał treści naruszających dobre obyczaje, łamiących obowiązujące prawo.
 5. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał treści godzących w prawa, poszanowanie, prywatność, ochronę danych Użytkowników.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczenia ogłoszeń w poprawnych kategoriach/podkategoriach tematycznych.
 7. Ogłoszenia powinny być napisane w języku polskim.
 8. Ogłoszenia powinny być poprawne pod względem stylistycznym i interpunkcyjnym.
 9. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie rozsyłał niechcianych wiadomości e-mail (spamu) na adresy zamieszczone w serwisie.
 10. Użytkownik zgadza się na usunięcie Konta Użytkownika, ogłoszenia Użytkownika przez administrację serwisu w przypadku naruszenia regulaminu.IV Odpowiedzialność właściciela serwisu

 1. Użytkownik w pełni akceptuje serwis w takiej formie w jakiej został udostępniony przez jego właściciela.
 2. Użytkownik zdaje sobie sprawę, że ogłoszenia mogą zawierać nieprawdziwe informacje oraz nie odpowiadać oczekiwaniom Użytkownika.
 3. Właściciel serwisu nie daje gwarancji na prawidłowość oraz kompletność zamieszczanych ogłoszeń.
 4. Właściciel serwisu nie daje gwarancji, że oferty zamieszczone na stronie sprostają oczekiwaniom Użytkownika.
 5. Właściciel serwisu nie bierze odpowiedzialności za treści znajdujące się pod zamieszczanymi przez Użytkownikami linkami w serwisie.
 6. W przypadku wykrycia szkodliwych linków Użytkownik zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie administratora serwisu.Informacje o regulaminie serwisu

 1. Niniejszy regulamin sporządzony został przez właściciela serwisu i nie może być wykorzystywany w całości lub częściach na innych stronach.
 2. Użytkownik zgadza się, że właściciel może dokonać zmian w serwisie bez informowania o tym fakcie uprzednio Użytkownika.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do regularnego przeglądania zasad regulaminu, a przypadku zmian w regulaminie do jego akceptacji.

Regulamin obowiązuje od dnia 19.05.2020 r.